fbpx

Når du føler deg overveldet, og ikke klarer mer av de vonde følelsene, 

snakk med meg!

Sorg er en normal reaksjon på et dødsfall eller et tap. En normal sorgreaksjon er vanskelig å definere og vil være ulik for alle. Det du kan forberede deg på er at du må lære deg å leve med sorgen. Det er mange typer sorg, oftest forbinder vi sorg med dødsfall eller skilsmisse.


Men andre typer av tap som kan medføre en sorgreaksjon, kan være å miste jobben, ved kronisk sykdom, problemer i relasjoner med familiemedlemmer,

kolleger eller venner, tap av kjæledyr, eller at du ønsker deg noe annet i livet enn det livet ditt har blitt.


Sorgreaksjoner kan gi seg uttrykk i nedstemthet, ustabilt humør, dårlig søvnkvalitet, mindre matlyst, skyldfølelse, konsentrasjonsproblemer, skam, sinne, frustrasjon, svikt i hukommelsen, lengsel, søk etter en mening, kontrollbehov, fysiske smerter, hodepine, ensomhet osv.


Når følelsene blir uoverkommelig og tar uforholdsmessig mye energi, kan du vurdere om det er hensiktsmessig for deg å søke hjelp fra en som er den uavhengige profesjonelle med taushetsplikt, som du trenger.

Eva Birgitte

Coach

Dette får du med en gratis konsultasjon

Når sorg eller andre vonde minner i dag hindrer deg i å mestre hverdagen og være den du vil være, da kan jeg hjelpe deg å finne tilbake til hverdagen og tilværelsen du ønsker deg.
Gjennom vårt arbeid får du hjelp til å finne løsninger, sortere tanker, hente fram styrken i deg selv, og gi selvfølelsen et løft. Slik får du trygghet for at du kan håndtere følelsene du bærer på uansett situasjoner du kommer opp i.


I en gratis konsultasjon snakker vi om din utfordring og hvordan den kan endres. Vi ser på hvordan vi kan arbeide sammen for den løsningen du ønsker deg. Samtidig snakker vi bl.a. om mulighetene du har utfra din situasjon, og hvor lang eller kort tid din prosess kan ta.

Hva skjer før konsultasjonen?

- Du tenker gjennom din problemstilling.

- Hvor du er og hvilket resultat du ønsker deg på problemet.

- Så tar du kontakt med meg

Hva skjer under konsultasjonen?

- Du forteller om ditt problem og hva du ønsker av resultat.

- Jeg stiller deg noen spørsmål for å kartlegge hvor problemet ligger.

- Jeg skisserer mulige løsninger og hvordan vi kan arbeide sammen mot ditt mål.

- Du tar stilling til om vi skal jobbe sammen og vi blir enig om prosessen videre.

Hva skjer etter konsultasjonen?

- Du får et tilbud der det er skissert hva vi skal jobbe med utfra dine ønsker

- Hvilket ansvar jeg har overfor deg

- Hvilket ansvar du har for å komme fram til ditt mål

- Du ser der antall timer og pris

- Du returnerer kontrakten og jeg tar kontakt for å avtale første time.

Om Eva Birgitte

Jeg har levd et liv med mange opplevelser og erfaringer bak meg. Det å gå gjennom egne sorger og levd liv, er både en god og krevende prosess. Jeg har selv gjort det jeg vil hjelpe deg med, så jeg vet at denne metoden virker. Den  fordi jeg tok tak i følelsene og det som hindret meg i å gjennomføre sorgprosessene.


Jeg blir veldig fort glad i mennesker og elsker å være en positiv ressurs og bidra med min livserfaring. Å se at du får det bedre med hjelp fra meg, er veldig givende. Gleder meg til å bli kjent med og hjelpe deg. 

Dette sier mine kunder:

Lene merete haugen

I en periode var jeg ganske stresset da jeg jobbet for mye og prøvde å rekke over for mye på en gang.

Gjennom coaching hos Eva fikk jeg dyp innsikt i mine verdier, slik at jeg kunne fokusere på det som var viktig for meg, og ikke brenne av alt energien på det jeg trodde var viktig.

Etter coachingen følte jeg meg fokusert, og kjente på at de oppgavene jeg valgte å prioritere føltes mer meningsfulle.

Jeg opplevde coachingen som trygg, og følte meg godt ivaretatt av Eva.

Berit steen

Eva var god på å holde meg inne i temaet slik at jeg holdt retningen. Hun stilte gode spørsmål som ga meg tro på mitt potensiale, samtidig som hun ga tillit og støtte i min prosess.

Eva har vært en veldig god samtalepartner, og jeg så mange av de faktorene som påvirket min situasjon. Det ble en retning på løsningen som var overraskende og likevel veldig god for meg. Jeg bruker fortsatt det Eva ga meg av verktøy. Hun var der da jeg trengte det som mest, og smittet meg med sin gode og rolige tilstedeværelse.

Svanhild K. vatn

Dette var lærerikt, avslappende og inspirerende på samme tid. Jeg lærte meg bl.a. en teknikk for å motarbeide negative følelser, veldig effektivt.  

Jeg oppdaget at jeg kan ta tak i mine svakheter, se på dem med nye øyne og snu dem til mine styrker. Eva fikk meg til å se at det er jeg som har valgene, at det aldri er for sent å endre seg, og at det ikke er for sent å starte med noe nytt.

Eva var blid, hyggelig og oppfattet fort det jeg formidlet. Hun var oppriktig interessert i å hjelpe.

helene cecilie møgster

Eva er en tilstedeværende og støttende coach. Hun utfordret og pirket i mønster og overbevisninger jeg hadde i livet mitt.


Dette gjør hun hele tiden med en empatisk og støttende væremåte, ispedd herlig nordnorsk humor.


Om du lurer på om du skal snakke med en coach, ikke vent, ta kontakt med Eva og finn din løsning. Livet har så mye å by på! 

Hva venter du på?

Få  en gratis konsultasjon, 

 som gir svar på dine spørsmål

>