fbpx

Produkter

SAMTALETIME

ONLINE via skjerm 

KR 800,-

  • Samtaletime for deg som trenger å lufte et problem
  • Coaching for nye perspektiver tilpasset din situasjon 
COACHINGPAKKE

Tre timer ONLINE via skjerm 

KR 2450,-

  • Tre coaching-timer tilpasset ditt problem 
  • Coaching for din løsning
  • Verktøy til bruk for mestring i din situasjon

Det du trenger for et godt liv

Prosessen med Sorgbearbeiding er for deg som vil arbeide deg gjennom en ubearbeidet sorg, og finne en varig løsning der du slipper tankesurr, dårlig nattesøvn, sinne og uhensiktsmessige reaksjonsmønstre. Der du vil ha ditt vanlige liv tilbake. Her får du tettere oppfølging og coaching som hjelper deg til et varig resultat, fordi vi bl.a. jobber med mønstre, språk, adferd, vaner og uvaner.  En sammensatt problemstilling der du trenger dyptgripende endringer for å gi slipp.


Sorg er oftest en naturlig reaksjon med følelser knyttet til et tap vi har hatt. Når sorgen derimot har kjørt seg fast, der du har uhensiktsmessige reaksjoner som blir belastende i din hverdag, da er dine reaksjoner og adferd ikke lenger naturlige.


En sorgreaksjon kan være knyttet til dødsfall, samlivsproblemer, skilsmisse,  arbeidsløshet, relasjonsproblemer med familie eller venner, tap av kjæledyr, din eller andres sykdom, eller at livet ikke ble slik du hadde ønsket deg. De følelsesmessige reaksjonene på tap er individuelle, og det finnes ingen mal for normalt og unormalt. Likevel kan det være at følelsene over ditt tap påvirker deg svært negativt i din hverdag, og du ser at dine tanker og følelser krever handling.

Book en gratis samtale!

Hvis du er usikker og trenger flere svar før du bestiller 


Tap er en naturlig del av livet, men likevel mangler vi ofte kunnskap om hvordan vi skal håndtere sorgen som følger med. Det er ingen eller liten kunnskap om hvordan møte en som sørger, eller hvordan vi kan håndtere sorgen. Når vi forsøker å løse vonde følelser ved hjelp av intellektet, forblir sorgen uforløst fordi sorg handler om følelser. Når vi ikke kjenner på følelsene, får vi heller ikke bearbeidet dem på en hensiktsmessig måte. En vanlig misforståelse er at sorg er en automatisk prosess som går over, og at den med tiden blir borte. 

 

Sorg kan gi reaksjoner som lite søvn, energitap, humørsvingninger, tap av matlyst, handlingslammelse eller konsentrasjonsvansker. Når disse reaksjonene blir så overveldende at du ikke kan håndtere dem, bør du tenke på å få profesjonell hjelp. Det blir ofte sagt at tiden leger alle sår,  men det avgjørende er at du bruker tiden til noe som kan hjelpe deg til å sørge på en god måte. Du vil sannsynligvis unngå at livet blir frarøvet deg fordi din sorg blir uhåndterlig. I din sorgbearbeiding vil jeg støtte deg i sorgprosessen for at du skal finne din veg og håndtere sorgen i din hverdag, og i livet framover. Dette er en prosess som gir deg anledning til å gi slipp og håndtere dine følelser knyttet til sorgen.


I prosessen Fra Sorg til Livsglede, vil det være arbeidsoppgaver mellom timene våre som bidrar til at du både mentalt og gjennom adferd, får en større forståelse og aksept for din sorg. Vi har en uke mellom hver time slik at du får tid til å gjøre oppgaven og ivareta deg selv i prosessen. Jeg vil være der for deg, og støtter deg slik at du kan være trygg i din prosess. Du vil få personlig coaching og vil sitte igjen med større ro og harmoni i følelsene rundt ditt tap. Samtidig vil du ha en plan for mestringen av ditt framtidige liv.  


Du vil også få innsikt i dine tankemønstre, og jeg gir deg verktøy som hjelper deg i din situasjon. Teknikker og øvelser som du vil ha med deg for resten av livet, som vil hjelpe deg hvis du skulle trenge dem. Endringer og personlig utvikling kan ta tid, det trengs ofte fokus, vilje til endring og utholdenhet for å etablere nye vaner og handlingsmønstre. I denne pakkeløsningen vil du få tid til en god endringsprosess med støtte fra meg, tilpasset din unike situasjon. 


I oppfølgingstimen som du får to uker etter gjennomført pakke, vil vi snakke om hvor du står og hva du trenger videre. Denne sorgbearbeidingen gir deg ro og balanse i livet når et tap har satt uhensiktsmessige spor, og resultert i overveldende reaksjoner. Alle tap er ulike og krever individuelle løsninger for en god bearbeiding. Gjennomfører du denne pakken vil du både mentalt og praktisk bearbeide sorgen i en god prosess for deg. Jeg vil gjøre mitt beste for deg, og jobbe sammen med deg slik at du kan leve det livet du ønsker deg etter gjennomgått prosess. Sorgbearbeiding gir deg ro, ny innsikt og verktøy i hvordan leve med sorgen, og  mestre og håndtere  situasjoner i det livet du vil ha framover.

Kort oppsummert

Jeg hjelper deg

å finne mestring av dine følelser og adferd i forhold til ditt tap. Du får eierskap til verktøy for bruk i din bearbeiding og framtidige prosess

Jeg gir deg

større kunnskap om hvordan dine tankemønstre påvirker dine reaksjoner, samt forståelse og sammenhenger i dine verdier og valg.

Jeg støtter deg

i ditt arbeid med å bearbeide din sorg slik at du får større trygghet, ro og harmoni i følelsene knyttet til din sorg. Du oppnår en bedre mestring av hverdagen.

Jeg følger deg

opp for en status på hvor du står på din vei mot ditt nye mål, der vi eventuelt justerer retningen. Sorgbearbeiding er en prosess som vil foregå også etter kurset.

Dette sier min kunder:

Jeg var trygg og godt ivaretatt i coachingen...

I en periode var jeg ganske stresset da jeg jobbet for mye og prøvde å rekke over for mye på en gang. Gjennom coaching hos Eva fikk jeg dyp innsikt i mine verdier, slik at jeg kunne fokusere på det som var viktig for meg, og ikke brenne av alt energien på det jeg trodde var viktig. Etter coachingen følte jeg meg fokusert, og kjente på at de oppgavene jeg valgte å prioritere føltes mer meningsfulle. Jeg opplevde coachingen som trygg, og følte meg godt ivaretatt av Eva.

       Lene Merete Haugen 

Eva fikk meg til å tro på mitt potensiale...

Eva var god på å holde meg inne i temaet slik at jeg holdt retningen. Hun stilte gode spørsmål som ga meg tro på mitt potensiale, samtidig som hun ga tillit og støtte i min prosess.

Eva har vært en veldig god samtalepartner, og jeg så mange av de faktorene som påvirket min situasjon. Det ble en retning på løsningen som var overraskende og likevel veldig god for meg. Jeg bruker fortsatt det Eva ga meg av verktøy. Hun var der da jeg trengte det som mest, og smittet meg med sin gode og rolige tilstedeværelse.


        Berit Steen

© 2019, Sorgtjenester

>