fbpx
Hva er sorg?

Vi opplever en sorg når noen eller noe du er følelsesmessig knyttet til dør, eller du mister tilhørigheten til. Når du mister noen er det ikke bare personen du mister, men også tapet av en framtid, en drøm, et samliv, eller en livspartner.

Mange planer blir lagt i grus og hele ditt ståsted og framtid kan virke rasert. Dette er ofte en umiddelbar reaksjon, som det kan ta tid og fordøye og å endre fokus fra.Forskjellige typer sorg

Her finner du en beskrivelse som kan hjelpe deg å kjenne igjen din sorg. 

Forberedende sorg - når du vet at dødsfallet kommer

Når du har muligheter for å forberede deg, når det går en tid fra du får vite at det går mot et tap, kan du få andre reaksjoner. Ved dødelig sykdom eller skilsmisse vil følelsene ha en tendens til å være mer ustabile, eller tvetydige fordi personen fortsatt er i nærheten. Det kan være følelser av både nærhet og avstand. Du ønsker å kjenne på nærheten til personen en siste gang, men samtidig har du en frykt for den tilknytningen du har, fordi personen vil bli borte.
Tips: Det kan her være en god hjelp å ha en åpen kommunikasjon mellom deg og den du mister.

Manglende sorg - en fornektelse av sorgen

Dårlig samvittighet ved å mangle sorg. Der du blokkerer følelsene dine og vil opptre som om ingenting har skjedd, er en type av fornektelse. Virkningen av din opplevelse er å koble ut følelsene rundt tapet, og sette søkelys på andre ting i livet som er mer håndterbart.

Det er lite hyggelig, men sannheten er at denne type skjult sorg alltid vil komme tilbake i en eller annen form. Det kan være som vedvarende tilstand av irritasjon, fysisk sykdom, angst eller noe annet. Du blir ikke kvitt sorgen bare ved å skru av følelsene der og da.
Tips: Skriv ned dine tanker og/eller snakk med noen som kan gi deg gode råd.

Akseptere sorgen - når du ikke vil innse at du har mistet

Når du nekter å akseptere at du har lidt et tap, og unngår å jobbe deg gjennom sorgen, vil det påvirke og kan lamme livet ditt, fordi du opprettholder en konstant smerte. Hvis du blir besatt opptatt av å beholde minnene om personen i live, kan dette føre til depresjon. Noe som gir seg utslag i at livet ditt kan bli preget av angst, skyld, tristhet, psykisk og fysisk slitenhet. Denne sorgen krever profesjonell hjelp.
Tips: Snakk med legen din eller andre profesjonelle som har erfaring i denne type arbeid.

Forsinket sorg - når du ignorerer følelsene og de innhenter deg

I de tilfeller der du forsøker å ignorere smerten ved tapet, har hatt en fraværende sorg, så vil den på et tidspunkt, uker eller år, bli påtrengende og komme til overflaten. Denne forsinkede sorgen kan oppstå når du får andre krevende forhold i livet. Den kan oppleves som ensom og krevende, fordi når den kommer til overflaten så er du alene om å gjennomgå den, fordi dine nære og omgivelsene allerede har bearbeidet den sorgen. 
Tips: Få hjelp til å bearbeide og jobbe deg gjennom tanker og følelser.

Hemmet sorg - når du undertrykker følelsene

Er du en person som har problemer med å vise og uttrykke følelser, vil det også kunne gi seg uttrykk som blir problematiske på et senere tidspunkt. Dette kan også gjelde barn som ikke vet hvordan de skal uttrykke smerte, eller når voksne ikke vil, eller kan, snakke med barna og hjelpe dem gjennom smerten og sorgen.

Ofte tenker voksne at barn ikke forstår, og ikke vil belaste dem med slike alvorlige ting, og vil være sterke for barna. Husk at barn også har følelser, og ofte mange spørsmål. Når vi stenger av følelsene kan dette gi seg utslag i besettelser, konstant depresjon, angst osv. Tips: Ta tak og arbeide deg gjennom sorgen, tapet, og følelsene knyttet til dette. 

Andres aksept - smerten ved manglende forståelse

Har du mistet et kjæledyr kan dine omgivelser innta en holdning om at du ikke har rett til å sørge. Kommentarer som «det er jo bare et dyr» kan falle, og det blir en slags diskvalifisering av din rett til å sørge og vise smerte over ditt tap. 

Når andre ikke har opplevd din tilknytning til personen eller dyret, eller kan forstå din smerte ved tapet, kan de ha vanskeligheter med å akseptere dine sorgfølelser.
Tips: Snakk med dem om dine følelser og få dem til å forstå deg.

Sorg og reaksjoner

Sorg har mange uttrykk, og det finnes nesten like mange måter å sørge på som det finnes sørgende. Sorg kan ta tid og det kan være krevende og komme gjennom, ofte ut fra foranledningen og hvordan du mistet. En normal sorgreaksjon er vanskelig å definere, det du kan forberede deg på er at savnet vil være der etter et dødsfall, kronisk sykdom eller skilsmisse, og du vil ha stor nytte av å akseptere og lære deg å leve med tapet.


Andre typer av tap kan være å miste jobben, ved sykdom, problemer i relasjoner med familiemedlemmer, kolleger eller venner, tap av kjæledyr, eller at du ønsker deg noe annet i livet enn det det har blitt. Sorgreaksjoner kan gi seg uttrykk i nedstemthet, ustabilt humør, dårlig søvnkvalitet, mindre matlyst, skyldfølelse, konsentrasjonsproblemer, skam, sinne, frustrasjon, svikt i hukommelsen, lengsel, søk etter en mening, kontrollbehov, fysiske smerter, hodepine osv.


Book en gratis konsultasjon!

Hvis du ønsker å snakke med meg om din sorg, kan du booke en gratis konsultasjon. Da går vi gjennom din problemstilling, og avklarer om det er lurt å gå videre med noen flere timer. 

En overveldende, og for deg, uhensiktsmessig reaksjon, som at du blir mindre sosial enn tidligere, at du trekker deg unna folk, blir deprimert, eller at du får reaksjoner overfor familie og andre som du ser ikke er rasjonelle, kan være et tegn på at du bør søke hjelp. Bare du, og kanskje dine nærmeste, vet om din reaksjon er av en art der du trenger hjelp til sorgbearbeidingen.


Samtale med familiemedlemmer eller nære venner kan gi lindring og fungere som luftekanal. Det kan være bra for deg i en periode. Men grunnleggende mangel på aksept og forståelse hos deg selv for din sorg, ditt tap og dine reaksjoner, krever større kunnskap som f.eks. en profesjonell psykolog eller coach kan gi deg.


Sorgstadier

Vi reagerer forskjellig på tap, og sorg er en naturlig reaksjon på at du mister noen eller noe. Det er mange forskjellig stadier i sorgprosessen, og de er ikke like for alle. Her kan du se noen av reaksjonene beskrevet.

  1. 1
    Depresjon; I denne fasen av sorgen har du svært sterke følelser. Alt virker ganske håpløst, du gråter mye, følelsene herjer med deg som et tegn på at tapet ditt begynner å gå opp for deg. Mye gråt, følelser av ensomhet, søvnløshet, urasjonelle reaksjoner på bagateller og dårlige spisevaner, kan være tegn på depresjon.
  2. 2
    Sinne; Når du forstår at situasjonen er permanent, at du ikke kan gjøre noe for å gjenopprette det gamle, eller få tilbake det du har mistet, eller ikke kan reparere forholdet ditt, kan sinne og frustrasjon fort komme. Irritasjon over andre mennesker og hendelser som ikke trenger å være relatert til din sorgsituasjon, kan også oppstå.
  3. 3
    Aksept; Når du har kommet gjennom de to forrige punktene er det tid for å akseptere situasjonen. Ved å komme hit er du klar til å leve ditt liv videre. Mange tror at å akseptere situasjonen kan bety at du sier nei til å ha minnene om personen du mistet. Poenget med å komme til akseptfasen, er at du aksepterer situasjonen og likevel tar med deg de gode minnene og opplevelsene du har hatt. Noen vil trenge hjelp for å komme hit, nettopp fordi vi reagerer forskjellig, og har forskjellige forutsetninger og inngang til en slik opprivende hendelse som tap ofte kan være. I en sorgsituasjon kan gamle sår og uenigheter bli forsterket, og du vil trenge hjelp til å komme gjennom prosessen. Når ting henger igjen, og du ikke har fått snakket ut eller gjort opp urett, så kan fordømmelser og anklager, både mot deg selv og andre, slå rot og hindre sorgprosessen og påvirke ditt framtidige liv negativt.

© 2019, Sorgtjenester

>